220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
Исторический факультет, корп.1
 
Приемная декана:
тел. +375 (17) 3112278
Внутр.тел.: 111 
3 этаж, каб. 34
 
Деканат

Заместитель декана по учебной работе
тел. +375173112283
3 этаж, каб. 35
 
Заместитель декана по научной работе
тел. +375173112283
3 этаж, каб. 35
 
Заместитель декана по воспитательной работе
тел. +375173112284
3 этаж, каб. 31

E-mail: history@bspu.by
 
 

НАШИ ПРОЕКТЫ:

Проект "Выстояли - Победили" Поиск по сайту:

 

 

 

События

Савет БДПУ: 28.05.2020

2020-05-29

28 мая 2020 г. пад кіраўніцтвам рэктара БДПУ Аляксандра Іванавіча Жука адбылося паседжанне Савета ўніверсітэта ў on-line фармаце.

Абмяркоўвалася пытанне “Аб арганізацыі і выніках навукова-даследчай і інавацыйнай работы на гістарычным факультэце”

У пасяджэнні прымалі ўдзел намеснікі дэканаў факультэтаў і намеснікі дырэктараў інстытутаў па навуковай рабоце, загадчыкі кафедраў, кіраўнікі навуковых тэм і студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый.

З аснощным дакладам выступіла дэкан гістарычнага факультэта Вераніка Пятроўна Скок, якая адзначыла: што сучасны этап развіцця патрабуе ад універсітэтаў больш актыўнага ўкладу ў развіццё эканомікі, заснаванай на ведах, з дапамогай камерцыялізацыі вынікаў навукова-даследчай дзейнасці і стварэння новых навукаёмістых прадпрыемстваў. Гэтым задачам ў поўнай меры адпавядае мадэль прадпрымальніцкага універсітэта або універсітэт 3.0. Яна прадугледжвае стварэнне ўнутры універсітэтаў інтэграванай адукацыйнай, навуковай і прадпрымальніцкага асяроддзя для камерцыялізацыі навуковых распрацовак, а таксама накіравана на выкананне задач па павышэнню якасці і эфектыўнасці практыка-арыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў.

У дадзеным кантэксце асаблівае значэнне набывае праблема развіцця навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці кожнага структурнага падраздзялення ВНУ. Не з'яўляецца выключэннем і гістарычны факультэт.

Якасць навукова-інавацыйнай дзейнасці залежыць ад навуковай кваліфікацыі кадраў.

На факультэце працуюць 53 штатныя супрацоўнікі з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу, з іх 37 маюць вучоную ступень кандыдата навук, 7 − вучоную ступень доктара навук. Доля выкладчыкаў з вучонай ступенню складае 83%, што з’яўляецца адным з найлепшых паказчыкаў у БДПУ.

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва і прымае ўдзел у рэалізацыі навуковых праграм рознага ўзроўню: Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» − 9 тэм, галіновых навукова-тэхнічных праграм – 1, Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў – 4, грантаў Міністэрства адукацыі – 4, эксперыментальнага праекту «Erasmus+» – 1, кафедральных тэм навукова-даследчай работы – 3. З 24 тэм больш за палову выконваюцца на кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, 7 – на кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, 4 – на кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі. Супрацоўнікі гістарычнага факультэта з’яўляюцца навуковымі кансультантамі эксперыментальных і інавацыйных праектаў Міністэрства адукацыі.

Вынікі навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці прафесарска-выкладчыцкага складу ўкаранёны ў адукацыйны працэс БДПУ, устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі (за 2018−2020 гг. − 45 актаў аб укараненні вынікаў НДР)

Павысілася публікацыйная актыўнасць прафесарска-выкладчыцкага складу: за апошнія 3 гады выкладчыкамі факультэта было апублікавана 12 манаграфій, 36 дапаможнікаў і практыкумаў, 98 артыкулаў у часопісах, рэкамендаваных ВАК, 27 – у часопісах з рэфератыўнай базы РІНЦ, 3 – у часопісах з рэфератыўнай базы Scopus.

У аспірантуры навучаюцца 15 аспірантаў, 13 дактарантаў, аднак, як паказала атэстацыя ў красавіку 2020 г., 2 аспіранты і 4 дактаранты былі атэставаны камісіяй умоўна. У адпаведнасці з  праграмай «Кадры 2016−2020» на апошнія 3 гады былі запланаваны абароны 9 кандыдацкіх і 2 доктарскіх дысертацый, аднак абаронены толькі 3 дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата навук.

Ажыццяўляецца мэтанакіраваная праца па прыцягненні фінансавання на выкананне тэм навукова-даследчых работ.

Навукова-даследчая работа студэнтаў арганізуецца на факультэце ў рамках дзейнасці студэнцкага навуковага таварыства, студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый (СНДЛ), а таксама індывідуальнай навукова-даследчай працы. На факультэце функцыянуюць 4 СНДЛ. Трохбаковая сувязь «навукова-даследчая дзейнасць СНДЛ» − «навуковая і эксперыментальная дзейнасць ППС» − «дзейнасць філіялаў кафедраў» забяспечвае фарміраванне ў студэнтаў матывацыі да навукова-даследчай дзейнасці, усведамлення яе значэння для прафесійнага развіцця і вызначэння ўласных асобасных перспектыў. Члены СНДЛ дэманструюць высокі ўзровень публікацыйнай актыўнасці (145 публікацый, у тым ліку 16 у часопісах, рэкамендаваных ВАК для публікацыі матэрыялаў дысертацыйных даследаванняў).

Члены СНДЛ прымаюць удзел у конкурсах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, конкурсах даследчых праектаў і навукова-метадычных распрацовак, выставах, арганізуюць свае навукова-метадычныя мерапрыемствы.

В.П. Скок таксама адзначыла напрамкі развіцця навукова-даследчай і інавацыйнай работы на факультэце:

  • Павышэнне высокага ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці і кваліфікацыі супрацоўнікаў факультэта.

  • Правядзенне навуковых распрацовак па практыка-арыентаваным навуковым праблемам з іх непасрэднай апрабацыяй на эсперыментальных і інавацыйных пляцоўках і базах практык.

  • Прыцягненне матываваных студэнтаў і магістрантаў да навукова-даследчай і інавацыйнай работы.

  • Выкарыстоўванне механізма “навуковая лаўка”.

  • Фарміраванне пазітыўнага іміджу факультэта як навукова-інавацыйнай пляцоўкі.

Мерапрыемства прайшло ва ўстаноўленай форме.