220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
      
 
Исторический факультет, корп.1
 
Приемная декана:
тел. +375 (17) 3112278
Внутр.тел.: 111 
3 этаж, каб. 34
 
Деканат
Заместитель декана по учебной работе
тел. (+37517) 2264025
3 этаж, каб. 35
 
Заместитель декана по научной работе
тел. (+37517) 2264025
3 этаж, каб. 35
 
Заместитель декана по воспитательной работе
тел. (+37517) 2264617
3 этаж, каб. 31

E-mail: history@bspu.by

 

НАШИ ПРОЕКТЫ:


 
 Поиск по сайту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

События
доцент

Кадира Владислав Николаевич

кандидат исторических наук

Нарадзіўся 30.08.1979 г. ў Камень-Кашырскім районе Валынскай вобласці (Украіна) ў сям’і служачых. В 2001 г. закончыў з адзнакай гістарычны факультэт Валынскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Л. Украінкі. З 2002 па 2006 гг. аспірант кафедры гісторыі Беларусі. У 2008 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Антыфеадальная барацьба беларускага і украінскага народаў в другой палове XVI – першай трэці XVII ст.” З 2003 г. працаваў выкладчыкам, дацэнтам кафедры новай і навейшай гісторыі. З 2010 г. – намеснік дэкана па вучэбнай рабоце гістарычнага факультэта. Аўтар больш за 40 навуковых артыкулаў.

Член ЧНК “Наследие” па распрацоўцы тэмы “Сацыяльна-эканамічнае і этнакультурнае ўзаемадзеянне Беларусі, Літвы і Украіны: ўплыў на фарміраванне беларускай нацыі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.”. Вучоны сакратар Праблемнага Савета па гістарычных навуках БДПУ. У рамках узаемадзеяння “школа – ВНУ” рэгулярна праводзіць метадычныя семінары з настаўнікамі і метадыстамі ўстаноў адукацыі Беларусі. Узнагароджаны Граматамі БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: антыфеадальны рух і казацтва на Беларусі, палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі в другой палове XVI – першай трэці XVII ст.

Асноўныя публікацыі:

  1. Узмацненне феадальнага прыгнёту ў гарадах Беларусі і украіны ў другой палове XVI – першай трэці XVII ст. // Весці БДПУ. № 4. 2010.
  2. Казачество в антифеодальной борьбе белорусского  и украинского народов во второй половине XVI - первой трети XVII в. Европа: Актуальные проблемы этнокультуры. Минск, БГПУ. 2011.
  3. Побеги и переселения крестьян как одна из форм антифеодальной борьбы белорусского и украинского народов во второй половине XVI – первой трети XVIІ в. Весці БДПУ. Минск. № 4. 2012.
  4. Современные информационные технологии как способ информатизации исторического образования Повышение эффективности практической подготовленности будущего учителя к профессиональной деятельности / Материалы республиканской научно-практической конференции. Минск, 2013.