220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:

 

События
доцент

Гушчынскі Ігар Генадзьевіч

кандидат исторических наук

Нарадзіўся 26 чэрвеня 1984 г. на ст. Навасады Барысаўскага р-на Мінскай вобл. У 2006 г. скончыў гістарычны факультэт БДПУ па спецыяльнасці “Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны”. Вялікі ўплыў на фарміраванне гістарычнага светапогляду аказалі А.П. Жытко, М.М. Забаўскі, А.М. Люты, В.М. Фамін. У 2011 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864–1914 гг.)” (навуковы кіраўнік – прафесар А.П. Жытко). З 2007 г. – аспірант, а з 2010 г. – выкладчык кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі БДПУ. З 2013 г. – намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі БДПУ.

Навуковыя інтарэсы: судовыя органы Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст., палітыка Расійскай імперыі ў адносінах да беларускіх зямель у канцы XVIII – пачатку ХХ ст.

Асноўныя публікацыі:

  • Судовая рэформа (пачатак 60-х гг. ХІХ ст. – канец ХІХ ст.) // Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму : вучэб.-метад. дапам. : у 5 ч. – Мінск : БДПУ, 2005–2009. – Ч. 4 : Буржуазныя рэформы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. – 2009. – Гл. 3.1; 
  • Сутнасць Расійскай судовай рэформы 1864 г. і асаблівасці яе рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2009. – № 4;
  • Месца судовых устаноў у дзейнасці расійскага ўрада па стабілізацыі палітычнай сітуацыі ў Беларусі (1864–1914 гг.) // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2010. – № 1;
  • Сістэма мясцовага суда на тэрыторыі Беларусі ў 1901–1917 гг. // Актуальныя праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі : зб. навук. прац. – Мінск : БДПУ, 2013.
Контакты

Рабочий телефон: +37517 327-77-38

Email: Hushchynski@gmail.com